16 NİSAN 2010, CUMA
SALON A
SALON B

09.00-09:30            Konferans /Oturum Başkanı:

Dr. Oğuz Söylemezoğlu

Future of HLA in Solid Organ Transplantation

Konuşmacı: Dr. Ilias Doxiadis (EFI Başkanı)


09.30-10.00            HLA Antikorlarını Etkileyen Faktörler - İmmünsüpresyonun                                etkisi

Dr. Ünal Yasavul


10.00-10.30            KAHVE ARASI

 

10.30-11.30            İmmünsüpresyon

Oturum Başkanları:

Dr. Ayşin Bakkaloğlu,

Dr. Faruk Gönenç


10.30-10.50            İndüksiyon tedavileri kimlere ve ne zaman uygulanmalı?

Dr. Şule Şengül


10.50-11.10            Hangi immünsüpresifler seçilmeli?

                               Dr. Ülkem Yakupoğlu

11.10-11.30            İmmünsüpresyon monitorizasyonu

Dr. Ali Çelik


12.30-13.30            ÖĞLE YEMEĞİ


13.30-14.30            Transplantasyon öncesi yüksek riskli hasta yönetimi

Oturum Başkanı:

Dr. Bülent Erbay


13.30-13.50            PRA ve/veya LCM (+) hastalar

                               Dr. Kenan Keven


13.50-14.10            Rekürrens riskli hastalar

                               Dr. Aydın Türkmen


14.10-14.30            Retransplant hastalar

Dr. Hüseyin Töz


14.30-15.00            KAHVE ARASI


15.00-16.00            UYDU SEMPOZYUMU

Dar Terapötik İndeksli İlaçların Kullanımında Önemli Noktalar

Dr. Atila Karaalp


16.00-17.00            Sözel Bildiriler

Oturum Başkanları:

Dr. A.Sarper Diler,

Dr. Bilkay Baştürk

Sunum 1: Preoperatif akım sitometrik lenfosit çapraz karşılaştırma testi sonuçlarının post-transplant erken dönem greft fonksiyonuna etkisi

Dr. Pınar Ata Eren

Sunum 2: Renal transplantasyon alıcılarında anti-HLA antikor sıklığı ve belirleyici faktörler

Dr. Kenan Keven

Sunum 3: Nakil sonrası panel reaktif antikorların flow-pra yöntemi ile araştırılması

Dr. Tülay K. Ayna

Sunum 4: Organ nakillerinde akım sitometrisi ile çaprazlama yöntemi

Dr. Ayşegül Haberal

Sunum 5: Pediatrik renal transplantasyon ve nüks FSGS

Dr. Kibriya Fidan

Sunum 6: Çapraz donörlü böbrek nakli uygulaması

Dr. Nilgün Keçecioğlu

Sunum 7: Alt üriner disfonksiyonu olan pediatrik renal transplantasyonu hastalarda trasplantasyon sonuç değerlendirilmesi

Dr. Hakan Sozen

Sunum 8: Renal transplant alıcılarında c5ar 450 c>t gen polimorfizmi: greft ömrü ile t alleli arasındaki ilişki

Dr. Ramazan Güneşaçar


19.00                      AÇILIŞ KOKTEYLİ

 

 

 

 

 

 

 

 

10.30-11.30            Panel

Oturum Başkanı:

Dr. Nurşen Düzgün


10.30-10.50            İmmünregülatuar Genler ve Fonksiyonları
                              
Dr. İbrahim Pirim


10.50-11.10            Engraftman Tayini ve Kimerizmin Önemi

Dr. Meral Beksaç


11.30-12.30            UYDU SEMPOZYUMU

Advances in Pre and Post-transplant Genetic Testing

Abbott Innovation in Transplant Genetics- from Volunteer Donor Typing to Post- Transplant Chimerism Monitoring

John Norton

The French Experience-HLA-SBT for the Registry and                 Higher
fasfas df Sensitivity Chimerism Testing

Mehdi Alizadeh

19.00                      AÇILIŞ KOKTEYLİ

17 NİSAN 2010, CUMARTESİ
SALON A
SALON B

09.00-09.30            Konferans / Oturum Başkanı:

Dr. Cengiz Utaş,

Dr. Gültekin Süleymanlar

Konuşmacı:

Dr. Jon Holgerson

The blood group ABO system, ABO antibodies and ABO incompatiple transplantation


09.30-10.00            Transplantasyon ve Etik

Konuşmacı:

Dr. Gültekin Süleymanlar


10.00-11.00            Solid Organ Transplantasyon Cerrahisinde Güncel Yaklaşımlar

Oturum Başkanı:

Dr. Mehmet Bakkaloğlu

10.00-10.20            Böbrek
Dr. Alihan Gürkan


10.20-10.40            Karaciğer

Dr. Sezai Yılmaz


10.40-11.00            Pankreas

Dr. Acar Tüzüner


11.00-11.30            KAHVE ARASI


11.30-12.30            Transplantasyonda viral enfeksiyonlar: Proflaksi ve tedavi yaklaşımları & deneyimler

Oturum Başkanları:

Dr. Oktay Karatan,

Dr. Belma Durupınar


11.00-11.20            CMV

Dr. Dilek Arman


11.20-11.40            BK Virüs

Dr. Turgay Arınsoy


11.40-12.00            EBV, Herpes vd...

Dr. Osman Memikoğlu


12.30-13.30            ÖĞLE YEMEĞİ


13.30-14.30            Organ Naklinde Gelecek Arayışları

Oturum Başkanı:

Dr. Bülent Erbay

Konuşmacılar:

Dr. Ata Bozoklar,

Dr. Altay Köken,

Dr. Aydın Dalgıç


14.30-15.00            KAHVE ARASI


15.00-15.30            Post-tranplantasyon İmmün Monitorizasyonu Gerekli mi? Değil mi?

Oturum Başkanı:

Dr. Mahmut Çarin

Konuşmacı:

Dr. Caner Süsal


15.30-16.30            Organ ve Doku Rejeksiyonunda Hücresel Mekanizmalar

Oturum Başkanları:

Dr. İlhan Tezcan,

Dr. Günnur Deniz

15.30-15.45            T hücreler

Dr. İlhan Tezcan


15.45-16.00            B Hücreler

Dr. Ali Şengül


16. 00-16.30           Türkök Projesi

Oturum Başkanı:

Dr. Bahattin Tunç

Konuşmacılar:

Dr. Meral Beksaç,

Dr. Zeynep Coşkun


19.30                      GALA YEMEĞİ

09.30-10.00            Konferans / Oturum Başkanı:

Dr. Meral Beksaç

Konuşmacı:

Dr. Jon Holgerson

The clinical experiences of XM-ONE – a new test for detection of donor- spesific non-HLA antibodies.


10.00-10.30            Non-HLA Antikorlar ve Klinik Önemi

Oturum Başkanı:

Dr. Fatoş Yalçınkaya

Konuşmacı: Dr. Gürbüz Polat


10.30-11.00            Virtual Cross-match

Oturum Başkanları:

Dr. Caner Süsal,

Dr. Eren Erken

Konuşmacı:

Dr. Mahmut Çarin


11.00-11.30            KAHVE ARASI


11.30-12.00            Antikorlar ne kadar önemli? PRA Class-I mi? Class-II mi? Antikor titresi ne kadar önemli?

Oturum Başkanları:

Dr. Barbaros Oral,

Dr. Erkan Yılmaz

Konuşmacı:

Dr. Hüseyin Tutkak


13.30-17.00            AKIM SİTOMETRİ KURSU

Kurs Başkanları:

Dr. Türkan Patıroğlu,

Dr. Mustafa Balcı


13.30-13.50            Akım sitometri prensipleri

                               İrem Akar Soycan


13.50-14.10            Lenfosit alt grup analizleri

Dr. Klara Dalva


14.10-14.30            Flow PRA

Dr. Emel Demiralp


14.30-15.00            KAHVE ARASI


15.00-15.20            Regülatuar T hücre analizi

Dr. Gülderen Yanıkkaya Demirel


15.20-15.40            Flow LCM

Uzm.Ecz. Ayşegül Haberal


15.40-16.00            Kök hücre sayım yöntemleri

Dr. Uğur Muşabak


16.00-16.30            TARTIŞMA


16.30-17.00            Poster Sunumu

Oturum Başkanları:

Dr. Gürbüz Polat,

Dr. Fahri Uçar,

Dr. Sevim Gönen

19.30 GALA YEMEĞİ