Bağlantılı Linkler
www.efiweb.eu
www.ashi-hla.org

TİGED Yurtdışı Eğitim Bursu Koşulları

1. TİGED tarafından öncelikli olarak Transplantasyon ve Transplantasyon İmmunolojisi alanında çalışmalarını sürdüren Türk Bilim insanlarına yurtdışında deneyim ve bilgilerini artırmak üzere eğitim bursu verilecektir.

2.Burs başvurusunda bulunacak adayların TİGED üyesi olması ve bir eğitim kurumunda çalışıyor olması gereklidir.

3. Bursa başvuran adayların seçimi, öncelik laboratuvar branşlarına olmak üzere Tıbbi Biyoloji, İmmunoloji, Patoloji, Nefroloji ya da Cerrahi branşlarına verilebilecektir. Seçim TİGED yönetim kurulu tarafından yapılacak ve Eylül ayı sonuna dek bir sonraki senenin bursiyerleri TİGED sitesinden yayınlanacaktır.

4. Burs başvuruları her yılın Şubat ve Mayıs ayı sonuna dek yapılabilecektir

5. Burs başvuruları posta ve e-mail yolu ile dernek genel sekreterliğine  yapılacaktır.

6. Burs süresi üç aydan az ve 6 aydan fazla olamaz.

7.Bu süreler için verilecek burs miktarı yönetim kurulu tarafından belirlenecektir.

8. Burs alacak adayların sayısı derneğin o dönemdeki bütçesine göre yönetim kurulu tarafından belirlenecektir. Yılda en fazla 2 kişiye burs verilebilir.

9. TİGED eğitim bursu almaya hak kazanan adaylar, yurtdışında çalıştıkları dönem içinde her 3 ay sonunda ara raporlar ve yurda döndükten sonra da sonuç raporlarını yazarak TİGED yönetimine sunmakla yükümlüdürler.

10. TİGED bursiyerleri yurtdışı çalışma dönemlerindeki ürettikleri çalışmalarını TİGED kongresinde sunmakla yükümlüdürler. Yapılacak çalışmaların yayın olması halinde TİGED bursu belirtilecektir.

11. Başvuruda istenilen belgeler şunlardır;
- Halen çalışmakta oldukları kurumdan izin aldıklarına ve tekrar o birime döneceklerine dair bir belge, 
- Yurtdışında çalışılacak merkezden alınan kabul yazısı,
- Başvuracak adayların iyi derecede İngilizce bilmeleri şarttır. Bu durumu belgeleyen bir sertifika.
- Adayın özgeçmişi ve yayın listesi
- Aday bir proje kapsamında yurtdışı eğitim talebinde bulunduysa bu projeye ilişkin rapor

 

2018 Yurtdışı eğitim bursu alan bursiyerler

GİZEM KUMRU

HATİCE KİBRİYA FİDAN

 

 


 
E-posta Adresi :
Parola :