Bağlantılı Linkler
www.efiweb.eu
www.ashi-hla.org

ÇALIŞMA GRUPLARI

DTL ve Sosyal Güvenlik Kurulu ile ilgili çalışma grubu:

 1. Prof.Dr.Bilkay Baştürk (Başkent Üniversitesi,Adana)
 2. Doç.Dr.Çiğdem Kekik (İstanbul Üniversitesi,İstanbul)
 3. Doç.Dr.Hasan Doğan (Atatürk Üniversitesi,Erzurum)
 4. Dr.Öğr.Üyesi Klara Dalva (Ankara Üniversitesi,Ankara)
 5. Doç.Dr.Sevim Gönen (Gazi Üniversitesi,Ankara)

DTL ve Kalite ile ilgili çalışma grubu:

 1. Prof.Dr.Ali İnal (Başkent Üniversitesi,İstanbul)
 2. Prof.Dr.Ali Şengül (Medikal Park,Antalya)
 3. Prof.Dr.Barbaros Oral (Uludağ Üniversitesi,Bursa)
 4. Prof.Dr.Belma Durupınar (Ondokuz Mayıs Üniversitesi,Samsun)
 5. Prof.Dr.Hüseyin Tutkak (Ankara)
 6. Prof.Dr.Türkan Patıroğlu (Erciyes Üniversitesi,Kayseri)

Eğitim Grubu:

 1. Prof.Dr.Emel Demiralp ( İmmunoloji, Memorial,İstanbul)
 2. Doç.Dr.Füsun Özmen ( İmmunoloji,Hacettepe Üniversitesi,Ankara)
 3. Prof.Dr.İlhan Tezcan (Pediatrik İmmunoloji,Hacettepe Üniversitesi,Ankara)
 4. Doç.Dr.Kibriya Fidan (Pediatrik Nefroloji,Gazi Üniversitesi,Ankara)
 5. Prof.Dr.Mehmet Ali Öktem (Mikrobiyoloji,9 Eylül Üniversitesi,İzmir)
 6. Prof.Dr.Tuncay Akı (Üroloji,Hacettepe Üniversitesi,Ankara)
 7. Prof.Dr.Uğur Muşabak (Alerji İmmunoloji,Başkent Üniversitesi,Ankara)

TİGED Çalışma Grupları Yönergesi:

 1. Çalışma grupları toplantılarına Dernek başkanı ve/veya  Genel sekreteri katılabilir.
 2. Çalışma grubu üyeleri yönetim kurulu görev süresince görev yaparlar.
 3. Yeni yönetim kurulu seçildiğinde komisyonlar yeniden oluşturulur ve yeni komisyonlar kurulabilir.
 4. Çalışma grupları ilk toplantılarında kendi içlerinde bir başkan ve sekreter seçerler.
 5. Başkan ve sekreter toplantı bitiminde çalışma raporlarını yönetim kuruluna sunarlar.
 6. Çalışma grubu toplantıları,yönetim kurulu tarafından organize edilir ve toplantı giderleri dernek tarafından ödenir.

 


 
E-posta Adresi :
Parola :