Bağlantılı Linkler
www.efiweb.eu
www.ashi-hla.org

HABERLER

TRANSPLANTASYON İMMÜNOLOJİSİ VE GENETİĞİ DERNEĞİ
5. OLAĞAN GENEL KURULU SONUÇ BİLDİRGESİ

TİGED 5. Olağan Genel Kurulu, 11 Mart  2019 tarihinde, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi Hasan Ali Yücel Konferans Salonu, ANKARA adresinde ilan edilen Gündem ile toplanmıştır. Yönetim ve Denetim  kurulu Asil ve Yedek üyelikleri seçimleri gizli oylama ve açık tasnif yöntemi ile yapıldı.  Yönetim ve Denetim kurullarının asil ve yedek üyeliklerine  seçilen üyelerimiz;


Yönetim Kurulu Asil Üyeleri   
 1. Fatma Savran OĞUZ (İstanbul Üniversitesi)
 2. Sevim GÖNEN (Gazi Üniversitesi)
 3. Aydın TÜRKMEN (Koç Üniversitesi)  
 4. Hüseyin TUTKAK (Lösante Hastanesi )
 5. Oğuz SÖYLEMEZOĞLU (Gazi Üniversitesi)
 6. Kenan KEVEN (Ankara Üniversitesi)
 7. Ayhan DİNÇKAN (İstinye Üniversitesi)

Denetim Kurulu Asil Üyeleri 

1. Çiğdem KEKİK (İstanbul Üniversitesi)
2. Acar TÜZÜNER(AnkaraÜniversitesi)
3. Uğur MUŞABAK (Başkent Üniversitesi)


Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri

 1. Emel DEMİRALP (Memorial  Hastanesi)
 2. Ali ŞENGÜL  (Medical Park Hastanesi)
 3. Bilkay BAŞTÜRK (Başkent Üniversitesi)
 4. Hilmi TOZKIR (Trakya Üniversitesi)
 5. Ali İNAL (Başkent Üniversitesi)
 6. Mustafa BALCI (Transmed  Laboratuvarı)
 7. Rahime AKSOY (Ankara Üniversitesi)


Denetim Kurulu Yedek Üyeleri

1. Füsun ÖZMEN (Hacettepe Üniversitesi)
2. Tuncay AKİ (Hacettepe  Üniversitesi)
3. M.Onur ELBAŞI  (Memorial Hastanesi)

Genel kurul sonuçları Divan kurulu tarafından açıklandıktan sonra TİGED Yönetim Kurulu yeni Yönetim Kuruluna yetkilerini devretti. Yeni Yönetim Kurulunca yapılan ilk toplantıda görev dağılımı yapıldı. Transplantasyon İmmünolojisi ve Genetiği Derneği 5. Genel Kurul sonrası Yönetim Kurulu görev yapılanması aşağıdaki şekilde oluşturuldu;

Fatma OĞUZ SAVRAN
Oğuz SÖYLEMEZOĞLU
Sevim GÖNEN
Kenan KEVEN
Aydın TÜRKMEN
Hüseyin TUTKAK
Ayhan DİNÇKAN

Başkan
Başkan Yardımcısı
Genel Sekreter
Muhasip Üye
Üye
Üye
Üye

Tüm üyelerimize saygıyla duyurulur.

Sevim GÖNEN
TİGED Genel Sekreteri


 

TRANSPLANTASYON İMMÜNOLOJİSİ VE GENETİĞİ DERNEĞİ
4. OLAĞAN GENEL KURULU SONUÇ BİLDİRGESİ

TİGED 4. Olağan Genel Kurulu, 25 Mart 2016 tarihinde, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi Hasan Ali Yücel Konferans Salonu, ANKARA adresinde ilan edilen Gündem ile toplanmıştır. Yönetim ve Denetim kurulu Asil ve Yedek üyelikleri seçimleri gizli oylama ve açık tasnif yöntemi ile yapıldı.  Yönetim ve Denetim kurullarının asil ve yedek üyeliklerine  seçilen üyelerimiz;

Yönetim Kurulu Asil Üyeleri   

1. Oğuz SÖYLEMEZOĞLU (Gazi Üniversitesi)
2. Fatma OĞUZ SAVRAN (İstanbul Üniversitesi)  
3. Aydın TÜRKMEN (İstanbul Üniversitesi)
4. Tuncay AKİ (Hacettepe Üniversitesi)
5. Sevim GÖNEN (Gazi Üniversitesi)
6. Hüseyin TUTKAK(Ankara Üniversitesi)
7. Kenan KEVEN(Ankara Üniversitesi)

Denetim Kurulu Asil Üyeleri 
1. Acar TÜZÜNER (Ankara Üniversitesi)
2. Çağman TAN(Hacettepe Üniversitesi)
3. Rahime AKSOY (Ankara Üniversitesi)

   

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri

1. Gürbüz POLAT (Mersin Üniversitesi)
2. Klara DALVA (Ankara Üniversitesi)
3
. Yaşar ÇALIŞKAN (İstanbul Üniversitesi)
4
. Nurşen DÜZGÜN (Ankara Üniversitesi)
5
. Elif KOCA (Gazi Üniversitesi)

Denetim Kurulu Yedek Üyeleri
1. Mustafa BALCI (Transmed)
2. Mustafa ÖZDEMİR (Ankara Üniversitesi)
3. Nilay IŞIK (Gazi Üniversitesi)

Genel kurul sonuçları Divan kurulu tarafından açıklandıktan sonra TİGED Yönetim Kurulu yeni Yönetim Kuruluna yetkilerini devretti. Yeni Yönetim Kurulunca yapılan ilk toplantıda görev dağılımı yapıldı. Transplantasyon İmmünolojisi ve Genetiği Derneği 4. Genel Kurul sonrası Yönetim Kurulu görev yapılanması aşağıdaki şekilde oluşturuldu;

Hüseyin TUTKAK
Aydın TÜRKMEN
Sevim GÖNEN
Kenan KEVEN
Oğuz SÖYLEMEZOĞLU
Fatma OĞUZ SAVRAN
Tuncay AKİ
Başkan
Başkan Yardımcısı
Genel Sekreter
Muhasip Üye
Üye
Üye
Üye

Tüm üyelerimize saygıyla duyurulur.

Sevim GÖNEN
TİGED Genel SekreteriTRANSPLANTASYON İMMÜNOLOJİSİ VE GENETİĞİ DERNEĞİ
3. OLAĞAN GENEL KURULU
SONUÇ BİLDİRGESİ

TİGED 3. Olağan Genel Kurulu, 8 Nisan 2013 tarihinde, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi Hasan Ali Yücel Konferans Salonu, ANKARA adresinde ilan edilen Gündem ile toplanmıştır. Yönetim ve Denetim kurulu Asil ve Yedek üyelikleri seçimleri gizli oylama ve açık tasnif yöntemi ile yapıldı.  Yönetim ve Denetim kurullarının asil ve yedek üyeliklerine  seçilen üyelerimiz;

Yönetim Kurulu Asil Üyeleri   


 1. Oğuz SÖYLEMEZOĞLU (Gazi Üniversitesi)
 2. Hüseyin TUTKAK (Ankara Üniversitesi)
 3. Gürbüz POLAT (Mersin Üniversitesi)  
 4. Kenan KEVEN (Ankara Üniversitesi)
 5. Aydın TÜRKMEN (İstanbul Üniversitesi)
 6. Tuncay AKİ (Hacettepe Üniversitesi)
 7. Türker DUMAN (Ankara Üniversitesi)

Denetim Kurulu Asil Üyeleri 

1. Sevim GÖNEN (Gazi Üniversitesi)
2. AcarTÜZÜNER(AnkaraÜniversitesi)
3. Mustafa ÖZDEMİR (Ankara Üniversitesi)


Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri

 1. Ali ŞENGÜL (Medikal Park Hastanesi
 2. Fulya İLHAN (Fırat Üniversitesi)
 3. Mustafa BALCI (Transmed Laboratuvarı)
 4. Mahmut ÇARİN (Florence Nightingale Hastanesi)
 5. Ali İNAL (Başkent Üniversitesi)
 6. Klara DALVA (Ankara Üniversitesi)
 7. Ayşegül ATAK (Gazi Üniversitesi)


Denetim Kurulu Yedek Üyeleri

1. Burcu Torun (ATQ)
2. Elif KOCA (Gazi Üniversitesi)
3. Özgün BAĞLAN (Ankara Üniversitesi)

Genel kurul sonuçları Divan kurulu tarafından açıklandıktan sonra TİGED Yönetim Kurulu yeni Yönetim Kuruluna yetkilerini devretti. Yeni Yönetim Kurulunca yapılan ilk toplantıda görev dağılımı yapıldı. Transplantasyon İmmünolojisi ve Genetiği Derneği 3. Genel Kurul sonrası Yönetim Kurulu görev yapılanması aşağıdaki şekilde oluşturuldu;

Hüseyin TUTKAK
Aydın TÜRKMEN
Kenan KEVEN
Türker DUMAN
Oğuz SÖYLEMEZOĞLU
Gürbüz POLAT
Tuncay AKİ
Başkan
Başkan Yardımcısı
Genel Sekreter
Muhasip Üye
Üye
Üye
Üye

Tüm üyelerimize saygıyla duyurulur.

Kenan KEVEN
TİGED Genel SekreteriTRANSPLANTASYON İMMÜNOLOJİSİ VE GENETİĞİ DERNEĞİ

2.OLAĞAN GENEL KURULU SONUÇ BİLDİRGESİ

TİGED 2.Olağan Genel Kurulu, 28 Mayıs 2010 tarihinde, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi  İbn-i Sina Hastanesi Hasan Ali Yücel Konferans Salonu, Altındağ - ANKARA adresinde  ilan edilen Gündem ile gerçekleştirildi. Yönetim ve Denetim Kurulu Asil ve Yedek üyelikleri  seçimleri gizli oylama ve açık tasnif yöntemi ile yapıldı. Yeni Yönetim ve Denetim kurulları  asil ve yedek üyelikler aşağıdadır;

 

Yönetim Kurulu Asil Üyeleri:                                            Denetim Kurulu Asil Üyeleri:

1-Oğuz SÖYLEMEZOĞLU  (Gazi Üniversitesi)                          1-Klara Dalva (Ankara Üniversitesi)
2-Hüseyin TUTKAK (Ankara Üniversitesi)                               2-Türker DUMAN (Ankara Üniversitesi)
3-Mustafa BALCI  (Türkiye Yüksek İhtisas Has.)                    3-Sevim Gönen (Gazi Üniversitesi)
4-Kenan KEVEN (Ankara Üniversitesi)
5-Aydın TÜRKMEN (İstanbul Üniversitesi)
6-Ali ŞENGÜL (Medikal Park Hastanesi)
7-Tuncay AKİ (Hacettepe Üniversitesi)

 

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri:                                      Denetim Kurulu Yedek Üyeleri:

1-Belma DURUPINAR (Ondokuzmayıs Üniversitesi)                1-Hilmi TOZKIR (Trakya Üniversitesi)
2-Emel Demiralp (Marmara Üniversitesi)                                 2-Acar Tüzüner (Anakar Üniversitesi)
3-İbrahim Pirim (Atatürk Üniversitesi)                                     3-Özlem Görüroğlu (Mersin Üniversitesi)
4-Fatma Oğuz Savran (İstanbul Üniversitesi)
5-Gürbüz Polat (Mersin Üniversitesi)

 

Genel Kurul sonuçları Divan kurulu  tarafından açıklandıktan  sonra  TİGED Yönetim Kurulu  yeni Yönetim Kuruluna yetkilerini devretti. Yeni Yönetim Kurulunca yapılan ilk  toplantıda  görev dağılımı  yapıldı.  Transplantasyon İmmünolojisi ve Genetiği Derneği  2. Genel Kurul sonrası Yönetim Kurulu  görev yapılanması aşağıdaki şekilde oluşturuldu;

 

Oğuz SÖYLEMEZOĞLU……...Başkan
Aydın Türkmen..……………...Başkan Yardımcısı
Mustafa BALCI………………..Genel Sekreter
Hüseyin TUTKAK……………...Muhasip Üye
Kenan KEVEN………………..…Üye
Ali ŞENGÜL……….…………....Üye
Tuncay AKİ………………..…..Üye

Tüm üyelerimize saygı ile duyurulur.

Mustafa BALCI
TİGED Genel Sekteri


Sn. Prof.Dr. Oğuz Söylemezoğlu' nun I. Ulusal Transplantasyon İmmunoloji ve Genetiği Kongresi sırasında KKTC BRT Kanalına verdiği röportajı izlemek için lütfen burayı tıklayınız.


 

 

E-posta Adresi :
Parola :