TRANSPLANTASYON İMMÜNOLOJİSİ VE GENETİĞİ DERNEĞİ

MERSİN SEMPOZYUMU PROĞRAMI

09 Ekim 2009- Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi

Çiftlikköy Kampüsü /MERSİN

 

09.00-09.30 Açılış Konuşmaları

Oğuz Söylemezoğlu (TİGED Başkanı), Güliz İkizoğlu(Dekan), K.Süha Aydın (Rektör)

 

09.30-10.30  Panel: Solid Organ Transplantasyonunda Donor Seçimi

Oturum Başkanı:Nurşen Düzgün

 

09.30-09.45  Genel ilkeler ve güncel değişiklikler

            Ahmet Kıykım

09.45-10.00 ABO uyumsuz donor transplantasyonları

            Kenan Keven             

10.00-10.15  Solid Organ transplantasyonlarında öngörülen olası immünolojik komplikasyonlar

                        Nurşen Düzgün

10.15-10.30 Solid organ transplantasyonlarında  infeksiyonlar

            Oğuz Söylemezoğlu

 

10.30-11.00 kahve arası

 

11.00-12.00 Anti-HLA Antikorlar ve Yüksek Riskli Hasta yönetimi

Oturum Başkanı: Eren Erken

 

11.00-11.30  Donor spesifik antikorlar ve PRA

                        Gürbüz Polat

11.30-12.00  Solid organ transplantasyonlarında yüksek riskli hasta yönetimi

                        Aydın Dalgıç

 

12.00-13.30 yemek arası

 

13.30 HLA ve Transplantasyon immünolojisinde pratik uygulamalar: Sorunlar ve çözümler

 

Oturum Başkanı:Belma Durupınar

 

        CDC  Lenfosit cross-match

Hüseyin Tutkak

13.45-14.00 HLA  Antikorları ve yorumlanması

       Sevim Gönen - Hüseyin Tutkak

         HLA moleküler tiplendirmede sorunlar ve çözümler

Mustafa Balcı

14.15-14.30   Sorular, problemler ve tartışma

 

14.30-15.00   Kahve Arası

 

Oturum Başkanı:İbrahim Pirim

 

15.00-15.15 HLA antikorlarının belirlenmesinde duyarlılığın artırılmasına yönelik yeni yöntemler                

                        Özlem Görüroğlu Öztürk

15.15-15.30 HLA laboratuar standartları

               Sarper Diler

15.30- 15.45 Olgu sunumu

                Kenan Keven - Acar Tüzüner

15.45-16.00  Sorular, problemler ve tartışma