22 Nisan 2011, Cuma

ANA SALON

08.45 - 09.00      Açılış

09.00 – 09.45     Konferans 1 – 2
                           Oturum Başkanları: Mahmut Çarin, Turgay Arınsoy
                           Münci Kalayoğlu Transplantasyonun dünü- bugünü- yarını
                           Muhammed Sayegh  - Future in transplantation, expectations in next 10 year

09.45 – 10.45     Konferans 3 – 4  Transplantasyon ve HLA
                           Oturum Başkanları: Nurşen Düzgün, Burkhard Toensoff
                           Ron Kerman - HLA antigen and antibody identification procedures and how they can be used ( or not ) clinically
                           Caner Süsal Acceptible miss-match programme

10.45 – 11.00     KAHVE ARASI

11.00- 12.30       Panel 1 - Giderek büyüyen tehlike –Retransplantasyon
                           Oturum Başkanları: Cüneyt Hoşcoşkun, Ünal Yasavul
                           Retransplantasyonda takip ve tedavi yaklaşımları
                           Emel Ekşioğlu - İmmunolojik yaklaşım
                           Serhan Tuğlular - Nefrolojik yaklaşım
                           Burak Koçak – Cerrahi yaklaşım

12.30 – 13.30     ÖĞLE YEMEĞİ

13.30 – 15.00     Konferans 5 - 6
                           Sözlü bildiri birincisi
                           Oturum Başkanları: Günnur Deniz, Mehmet Şükrü Sever
                           Muhammed Sayegh  - Renal transplantation and tolerance
                           Burkhard Toensoff  - Treatment options for chronic rejection in pediatric renal transplant recipients 

15.00 – 15.20     KAHVE ARASI

15.20 – 16.50     Panel 4 - Organ Dağıtım İlkeleri – Yuvarlak Masa Toplantısı
                           Oturum Başkanları: Gültekin Süleymanlar, Ali Şengül
                           İrfan Şencan - Neler yapıldı ?
                           Alp Demirağ   - Mevcut sistemin avantaj ve dezavantajları
                           Tuncay Aki  - Sistemin iyileştirilmesi için öneriler
                           Ahmet Çakıroğlu Koordinatörler ne yaptı, neler öneriyor ?  

SALON B

11.00 – 12.30     Panel 2 -  Doku Tiplendirme Laboratuvarlarında Kalite
                           Oturum Başkanları: Mahmut Çarin, Hüseyin Tutkak
                           Gürbüz Polat - HLA nomenkulatür 2011
                           Türkan Patıroğlu - HLA tayininde kullanılan yöntemler sorunlar ve çözüm önerileri
                           Belma Durupınar - HLA laboratuarlarında kalite kontrolü (TİGED)
                           Klara Dalva - EFI akreditasyon

13.30 – 15.00     Panel 3 - Transplantasyon ve Antikorları
                           Oturum Başkanları: Belma Durupınar, Işıl Çoker
                           Hilmi Tozkır - Anti-HLA antikorları
                           Eren Erken  - Non-HLA antikorları
                           Mustafa Balcı - Cross match stratejileri

16.50 – 17.50     Serbest Bildiriler

                           Oturum Başkanları: Aydın Türkmen, Uğur Muşabak
23 Nisan 2011, Cumartesi

ANA SALON

09.00 - 09.45      Konferans 7 - 8  Türkiye’de kronik böbrek yetersizliği sorunu 
                           Oturum Başkanları: Gökhan Nergisoğlu, Lale Sever
                           Gültekin SüleymanlarErişkinlerCREDIT
                           Fatoş YalçınkayaÇocuklarCREDIC

09.45 – 11.00     Panel 5 - Transplantasyon ve Patoloji
                           Oturum Başkanları: Aydın Dalgıç, Handan Özdemir
                           Banu Sis - Yeni Banff klasifikasyonunun getirdikleri
                           Işın Kılıçaslan  – Kliniko-patolojik uyum - Patologun klinisyenden beklentileri
                           Hüseyin Töz – Kliniko-patolojik uyum -Klinisyenin patalogdan beklentileri

11.00-11.20       KAHVE ARASI

11.20-12.30       Panel 6 - İmmunolojik yönden riskli hasta ve desensitizasyon / Akut humoral rejeksiyonda yeni tanımlama
                           Oturum Başkanları: Caner Süsal, Sadık Ersöz
                           Ron Kerman  Transplant in high risk patients those that have donor specific antibodies but are cross match negative to their donors
                           F.OppenhiemerRenal Transplantation in ABO incompatible patient
                           Banu Sis - A new definition of antibody-mediated rejection by endothelial transcripts: Diagnosis and relevance to clinical outcomes

12.30 – 13.30     ÖĞLE YEMEĞİ

13.00 – 13.30     Slayt Gösterisi (Hindistan-Nepal)
                           Oğuz Söylemezoğlu

13.30-15.00        Panel 7 - Solid organ transplantasyonunda akut humoral rejeksiyon ve tedavi yöntemleri
                           Oturum Başkanları: Alihan Gürkan, Salih Kavukçu
                           Ali Şengül Antikor aracılı rejeksiyon oluşum mekanizmaları
                           Turgay Arınsoy – Antikor aracılı rejeksiyonun medikal tedavisi
                           Kayser ÇağlarPlazmaferez yöntemlerinin  teknik uygulamaları rejeksiyonlar (akut-kronik)

15.00 – 15.20     KAHVE ARASI

15.20 – 16.35     Konferans 9 - 10 Transplantasyonda viral infeksiyonlar    
                           Oturum Başkanları: Aydın Türkmen, Ali Düzova
                           Ülkem Yakupoğlu – CMV infeksiyonu
                           Ali Çelik BKV infeksiyonu

                           Konferans 11 Mezenkimal kök hücre ve organ nakli
                           Oturum Başkanı :Türkan Patıroğlu, Emel Ekşioğlu
                           Meral Beksaç  – Mezenkimal kök hücre ve organ nakli

SALON B

13.30 – 15.30     Panel 8 - Transplantasyonda immunsupressif tedavi prensipleri -yeni ilaçlar - yeni beklentiler
                           Oturum Başkanları: Acar Tüzüner, Saime Paydaş
                           Sevgi Şahin - Güncel immunsupresyonun artı ve eksileri?
                           F.Oppenheimer Pharmacokinetics and pharmacodynamics in mycophenolic acid derivatives – Sotrastaurin
                           Nurhan Seyahi Eculizimab
                           Şule Şengül - Bortezomib

16.05  - 17.05     Serbest Bildiriler ve Poster Tartışması
                           Oturum Başkanları (serbest bildiriler): Esra Baskın, Sema Akman
                           Oturum Başkanları (poster tartışması): Fahri Uçar, Deniz Ayli, İbrahim Pirim
24 Nisan 2011, Pazar

SALON B

                           KURS - Transplantasyon’da Temel İmmünolojik Yaklaşımlar
                           Oturum Başkanları: Hüseyin Tutkak, Barbaros Oral
09.00-09.30        Fulya İlhan- Allojenik antijenler ve doğal immün yanıt              
09.30-10.00        Bilkay Baştürk –Humoral immün yanıt

10.00-10.30        KAHVE ARASI

10.30-11.00        İlhan Tezcan T hücre gelişimi ve hücresel immün yanıt
11.00-11.30        Gülbu Işıtmangil - Transplantasyonda regülatör T ve B lenfositlerin rolü
11.30-12.15        Fatih Özaltın –Sekans bazlı çalışma ve temel özellikleri