Bilimsel Program

18 Nisan 2013, Perşembe-KURS

SALON A

Kurs Koordinatörleri: Hüseyin Tutkak, Mustafa Balcı

13:00-14:00   Lenfosit Crossmatch Teknikleri
                       CDC - Hüseyin Tutkak
                       ELISA -  Mustafa Balcı
                       FLOW - Bilkay Baştürk

14:00-14:40   Panel Reaktif Antikor Tayini (PRA)
                       Luminex - Ali İnal
                       FLOW -  İbrahim Pirim

14:40-15:00    Kahve Molası

15:00-16:00   HLA Tiplendirmesinde Moleküler Yöntemler
                       SSP – Türker Duman
                       SSO - Gürbüz Polat
                       SBT -  Klara Dalva

16:00-17:00   HLA Laboratuvarlarında Standardizasyon
                       HLA İsimlendirmesi 2012 – Emre Yiğitbaş             
                       HLA Laboratuvarlarında Çalışılan Testlerin Standardizasyonu - Belma Durupınar
                       Doku Tiplendirme Laboratuvarları Hizmet Kalite Standartları - Ferzane Mercan

17:00-17:30   Sorular ve Değerlendirme

 


19 Nisan 2013, Cuma-DGI-TIGED ORTAK SEMPOZYUM

SALON A

09.00–09.15   Açılış Konuşmaları - Oğuz Söylemezoğlu, Caner Susal

09.15–10.00   Oturum Başkanları: Uluğ Eldegez , Mahmut Çarin  
                       Türkiye'de Böbrek Transplantasyonu Aktivitesi- Gültekin Süleymanlar
                       Almanya Organ Dağıtım İlkeleri ve Transplantasyon Aktivitesi- Caner Susal

10.00–10.20   Kahve Molası

10.20–11.00   İmmünolojide Yeni Gelişmeler –
                       Oturum Başkanları: Rainer Blasczyk  - Günnur Deniz

                       Sekans Bazlı HLA Tiplendirmesi – Yeni Nesile Hazır Mı? - Gottfried Fischer
                       İmmünolojide Yaşanan Yeni Gelişmelerin Klinik Yansımaları - Burak Koçak

11.00-12.00    4 Sözlü Sunum
                       Oturum Başkanları: Acar Tüzüner, Andreas Heinold

12.00-13.30    Öğle Yemeği

13.30–14.10    Mini Sunumlar
                       Oturum Başkanları: Emel Demiralp, Joannis Mytilineos 
                       Canli Vericili Böbrek Naklinde Akim Sitometrisi ile Yapılan Çapraz Eşleştirmenin
                       (Cross Match) Kestirim (Prediktif) Değeri - Monika Lindemann
                       HLA'nın Solid Organ Nakli Üzerine Etkisi -  Ülkem Çakır

14.10-15.00    Panel: Transplantasyon Sonrası Hasta İzlemi   
                       Oturum Başkanları: Aydın Dalgıç, Bernd Spriewald
                       Solid Organ Transplantasyonunda Transplantasyon Öncesi ve Sonrası Antikor
                       İzlemi - Teresa Kauke
                       Klinik Takip – Mehmet Şükrü Sever

15.00-15.30    Kahve Molası

15.30-17.00    İmmünolojik Yüksek Riskli Hastalar  
                       Oturum Başkanları: Alihan Gürkan, Monika Lindemann
                       HLA Antijen Epitoplarının Ayırıcı İmmünojenesitesi- Nils Lachmann
                       Antikor Taramalarında  Yeni TTS Kılavuzları - Caner Susal
                       DSA Pozitif Hastalarda Tedavi Stratejileri - Kenan Keven

17.00-18.00    4 Sözlü Sunum
                       Oturum Başkanları: Teresa Kauke Mahmut İlker Yılmaz

 

SALON B

17.00-18.00    Sözlü Bildiriler (TİGED)

 


20 Nisan 2013, Cumartesi-TİGED PROGRAM

      DGI-TIGED
ORTAK SEMPOZYUM


SALON A

09.00-10.30    Oturum Başkanları: Gottfried Fischer , Ali Şengül
                       Avrupa İmmünogenetik Federasyonu: Rutin Histokompatibilite ve İmmünogenetik
                       Tanı Testleri Üzerinde Çalışan Bilimsel Dernek - Gottfried Fischer
                       Doku ve Organ Transplantasyonunda HLA Silencing - Rainer Blasczyk
                       Kök Hücre Transplantasyonu - Joannis Mytilineos

10.30-10.50    Kahve Molası

10.50-12.00    Artifisyel Ürünler
                       Oturum Başkanları: Akif Yeşilipek , Rainer Blasczyk

                       HLA İçermeyen Artifisyel Trombositler - Constanca Figuieredo
                       Mezenkimal Kök Hücre ve Transplantasyon – Duygu Uçkan Çetinkaya
                       High Throughput, High Resolution Typing by Classical Sanger Sequencing -
                       Joannis Mytilineos

 

TİGED PROGRAM

SALON B

09.00-10:00    Antikor Aracılı Rejeksiyonlarda Güncel Tedaviler
                       Oturum Başkanları: Ayşin Bakkaloğlu , Uğur Muşabak
                       Therapotik Aferez – Kayser Çağlar
                       IVIG Tedavisi – Serhan Tuglular
                       Antiplazma B hücre/Antikomplement Tedavisi – Halil Yazıcı

10.00-10.20   Kahve Molası

10:20-11.20    Böbrek Nakli İçin Zor Hastalıklar
                       Oturum Başkanları: Ali Çelik, Fatoş Yalçınkaya
                       FSGS - Turgay Arınsoy
                       HUS - Oğuz Söylemezoğlu
                       Metabolik Hastalıklar - Ali Düzova

11.20-12.00    Oturum Başkanları: Aydın Türkmen
                       Transplantasyonda Proliferasyon Sinyal İnhibitörleri - Güncel durum nedir ? -  
                       Van Der Giet

12.00-13.30    Öğle Yemeği

13.30-13.40    Oturum Başkanları: Mustafa Balcı
                       En İyi Sözlü Sunum  

13.40-15.00    Türk  İmmünoloji Derneği Paneli 
                       Oturum Başkanları: Vedat Bulut, Fulya İlhan  
                       Transplantasyonda NK (natural killer) Hücrelerin Rolü – Günnur Deniz
                       Transplantasyonda Regulatuar T Hücrelerin RolüH. Barbaros Oral
                       Non-MHC Molekülleri ve Transplantasyon – Emel Demiralp
 
15.00-15.20   Kahve Molası

15.20-16.30    Farmakokinetik ve Farmakogenetik
                       Oturum Başkanları: Şükrü Sindel , Yarkın Kamil Yakupoğlu 
                       İmmünosupresif İlaçların Farmakokinetiği – Fazıl Tuncay Aki
                       Jeneriklerin Kritik Dozları ve Klinik Etkileri? – Hüseyin Töz  
                       Bireysel İmmünosupresyonun Genetik Kodları - Salih Kavukçu

16.30-17.30    Oturum Başkanları: Ozan Özkaya, Deniz Ayli
                       Poster Sunumları

 

SALON A

13.30-15.00    Türkiye’de Organ Transplantasyonunda Yeni Aktiviteler
                       Oturum Başkanları: Cüneyt Hoşcoşkun, Alp Demirağ
                       Kompozit Doku Transplantasyonu - Selahattin Özmen
                       Türkiye'de Doku Bankası Faaliyetleri- Fatma Oğuz Sarvan
                       Ulusal organ paylaşım sistemi ve sağlık bakanlığının gelecek projeleri-
                       İrfan Şencan

15.00-15.20    Kahve Molası

15.20-16.30    Antikor Aracılı Rejeksiyonlar
                       Oturum Başkanları: Barbaros Oral, Hakan Sözen
                       İmmünoloji tarafı – Turan Çolak
                       Patoloji tarafı - Sait Sen
                       Klinik tarafı - Sevgi Sahin

16.30-18.00    Transplantasyon Öncesi İmmünolojik Değerlendirme" Konsensus Toplantısı
                       Oturum Başkanları: Hüseyin Tutkak, Aydın Türkmen

                       Panel : Mahmut Çarin, Mustafa Balcı, Ali Şengül,  Burak Koçak, Rahmi Yılmaz